AKTUALNOŚCI 2012/2013 O SZKOLEDLA UCZNIÓWDLA RODZICÓWGALERIAOGŁOSZENIAE-DZIENNIKPLATFORMA EDUKACYJNA FRONTERLINKI
Szkoła Podstawowa w Snowidzy
Snowidza 91a, 59-407 Mściwojów tel./fax (76) 8718398
PLAN LEKCJI
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
NAJLEPSI UCZNIOWIE
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY
KONKURSY
PRACE UCZNIÓW
SKO
CIEKAWE STRONY
RYMOWANKI- pomagają w nauce !!!
SKO

  27.11.2011r.
SKO w szkole.

   Ważną rolę w codziennym życiu człowieka odgrywa umiejętność właściwego gospodarowania pieniędzmi. Powinniśmy się jej uczyć od najmłodszych lat. Taką możliwość dają Szkolne Kasy Oszczędności.
      SKO w naszej szkole istnieje już kilka lat, ale dopiero po raz drugi bierzemy udział w konkursie organizowanym przez PKO BANK POLSKI pod hasłem: „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO”.
    Członkami SKO są uczniowie klas I-VI. Z ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem w programie SKO uczestniczą przede wszystkim uczniowie klas młodszych. Już od pierwszej klasy uczą się systematycznego oszczędzania, poznając prawdziwą wartość pieniądza.
 
    Zapraszamy do odwiedzania naszego blogu SKO na platformie blogowej: www.szkolneblogi.pl. Liczymy na Wasze odwiedziny, komentarze i wpisy.
Zachęcamy także do udziału w konkursach. Obecnie trwa konkurs plastyczny pt.”Moja karta kredytowa.”
 
NASZA DZIAŁALNOŚĆ
  1. Organizujemy pracę SKO w szkole.
  2. Przyjmujemy wpłaty od uczniów na książeczkę SKO, które wpłacamy na rachunek Banku PKO.
  3.  Bierzemy udział w konkursie dla Szkolnych Kas Oszczędności organizowanym przez PKO BANK POLSKI.
  4. Organizujemy konkursy: oszczędzania, plastyczne i wiedzy ekonomicznej.
  5. Nagradzamy najlepiej oszczędzających dyplomami i drobnymi gadżetami z Banku.
  6. Wspieramy akcję charytatywną „Góra grosza”.
  7. Podejmujemy inicjatywy zmierzające do ochrony środowiska ( akcje „Sprzątamy świat”, programy ekologiczne itp.)
  8. Prowadzimy stronę „Szkolne blogi SKO”
 
Podejmowane działania mają na celu:

· szerzenie informacji na temat usług świadczonych przez Bank PKO BP.
· kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania
· racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi
· kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza
· wyrabianie nawyku systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów
· kształtowanie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy
· wyrabianie nawyku oszczędzania wody, papieru, prądu, gazu
· kształtowanie postawy aktywnej i przedsiębiorczej
· rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych


W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w konkursie „Szkolne Kasy Oszczędności.” Uczniowie dowiedzieli się, że oszczędności to nie tylko pieniądze, ale działania na rzecz przyrody (sprzątanie świata), zbieranie nakrętek, pomoc zwierzętom…

 W grudniu przyłączyliśmy się do projektu „Kiermasz Świąteczny Sezam” w ramach akcji „SKO jest O.K.” Pomimo tego, że szkoła liczy tylko 73 uczniów, wszyscy chętnie wzięli udział w projekcie, który miał na celu kształtowanie wśród dzieci umiejętności plastycznych i językowych, rozwijanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów. Nasz kiermasz został doceniony przez komisję konkursową i zajęliśmy III miejsce w regionie dolnośląskim oraz otrzymaliśmy nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł.

Oprócz efektów finansowych, które przyniosła realizacja zadań związanych z konkursem, najważniejsze okazały się jednak skutki wynikające z integracji uczniów skupionych  w SKO, uczulenie ich na potrzeby środowiska szkolnego i najbliższego otoczenia. Dzięki podjętym działaniom pokazaliśmy jak można dbać o nasze środowisko, troszczyć się  o zwierzęta,  a przede wszystkim dostrzegać drugiego człowieka. Nauczyliśmy się przy tym rywalizacji   i zabawy w trakcie różnych konkurencji.

Opiekun SKO: Magdalena Mróz-Wojkowska

 
 


 
AKTUALNOŚCI 2012/2013 O SZKOLEDLA UCZNIÓWDLA RODZICÓWGALERIAOGŁOSZENIAE-DZIENNIKPLATFORMA EDUKACYJNA FRONTERLINKI